Επεξεργαστές - CPU

Μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) είναι το υλικό που εκτελεί τις οδηγίες ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή εκτελώντας μαθηματικές πράξεις .

Επεξεργαστές - CPU Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.